Jegerprøvekurs

Jegerprøvekurs 2017

Sted: Folkeuniversitetet lokaler, Storgata 10, 4 etg., Hønefoss

Kursavgift:  kr.2100,-

Eksamensavgift: kr 300,-

Materiell:
Lærebok Jegerprøveboka

JEGERPRØVENS NETTBASERTE SAMLINGER

http://www.miljodirektoratet.no

http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/

 

Jamil Khalayli, tlf 970 76 003 e-post: web: www.aquarius.no

Aktiv jeger og dykker, medlem av Viltnemnda i Ringerike

Folkeuniversitetet P.b. 135, Storgt. 10, 3510

Tlf. 32 12 98 80 E-post:

 

Oppstart

Mandag 28.08.-21.09. 2017  –  kl 18.00-21.30 Eksamen avlegges etter fullført kurs.

De ni jegerprøvesamlingene behandler følgende tema:

1: Hvorfor jakt og jegerprøven – grunnprinsipper 2: Våpen – sikkerhet og skyteteknikk 3: Våpenhåndtering og forberedelser
(praktisk øvelse)
4: Artskunnskap – 
5: Lovverk – 6: Skyting med hagle
(praktisk øvelse)
7: Jaktformer, planlegging og ettersøk 8: Jakthunder – 9: Behandling av felt vilt/ Slik kommer du deg på jakt

Ny, nettbasert læring

Det er nå mulig å ta alle de ni kurssamlingene som nettbasert læring. Gjennom interaktiv læring håper vi at du vil ha nytte av å gå gjennom temaene ”Artskunnskap”, ”Lovverk og forskrifter” samt ”Jakthunder”.