Jakt

Jegerprøvekurs ved Folkeuniversitetet

Opplev naturen, fjellet, sjøen – på en helt ny måte. Jakt er en spennende hobby og aktiv

jakt_2

fritidsinteresse både er full av opplevelser, lærerik – og som flere og flere har stor glede av. Fjellturen – på jakt, gir en helt ny dimensjon til det å være på fjellet, for ikke å snakke om matlaging med egne råvarer…..som

Jakt og fangst krever kunnskap om håndtering av skytevåpen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler. Alle nye jegere må derfor ta Jegerprøven.

Erfarne og engasjerte kursholdere

Aquarius Fritid arrangerer nå enda et jegerprøvekurs. Nå i jaktsesongen er interessen stor og vi tar i mot nye jegere. Selve kurset arrangeres i samarbeid med Folkeuniversitetet og instruktør Jamil Khalayli (meget erfaren og engasjerende instruktør og med stor lidenskap for å formidle riktig kunnskap for at du skal ta jegerprøven – og, få lyst til å lære).

Jegerprøveutdanningen

Alle førstegangsjegere må gjennomføre et jegerprøvekurs og bestå jegerprøve for å få utstedt Jeger

avgiftskort. Det obligatoriske kurset er bygd opp av teori og praksis avsluttes med en skriftlig eksamen der du må svare riktig på 40 av totalt 50 spørsmål i løpet av 50 minutter. Kurset består av 30 timers undervisning fordelt på 9 samlinger. Praksisdelen går også I Hønefoss område. Kurset skal gi jegerprøvekandidaten en bred kunnskapgjennomgang av temaer knyttet til jakt og våpenbruk. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år.

Nødvendig materiell til kurset er Jegerprøveboka, arbeidsbok. Begge deler kan kjøpes hos oss. Feltboka deles ut på kurset.

Kurset inneholder

  • Hvorfor jegeropplæring, jakt og holdninger, jaktmoral og etikk, viltloven, interessemotsetninger Isamfunnet og human jaktutøvelse.
  • Våpenloven, våpenets oppbygging og funksjon, sikker jaktutøvelse, ammunisjon, kart og kompass.
  • Praktisk gjennomgang av ulike temaer med vekt på våpenhåndtering og avstandsbedømmelse.
  • Jaktutstyr, arte kunnskap (fugler og pattedyr)
  • Lover og forskrifter som regulere jakten.
  • Praktiske øvelser – haglskyting, rifleskyting, feller og fangst, kart og kompass.
  • Jakthundraser, grunnleggende dressur, viltforvaltningen I Norge.
  • Forskrift om bruk av fangstredskaper, felletyper og ivaretakelse av viltet.

Kursoversikt og prisliste