Videregående kurs AOWD

Videregående kurs (Advanced Open Water Diver)

Krav for videregående kurs

P1020765

15 år ved kursets start
Komplett utstyr med lykt og kompass
Grunnkurs i sportsdykking (OWD)

Kurset kvalifiserer til

Redningsdykkerkurs (RD)
Kurset fører fram til PADI internasjonalt sertifikat.

Kurset består av:

Fem dykk til sammen

Tre dykk er obligatoriske;

  • Nattdykk
  • Dypdykk
  • Navigasjonsdykk

To dykk er valgfrie. Du kan velge mellom;

  • Dykking i høyereliggende strøk
  • Båtdykking
  • Tørrdraktdykking
  • Multileveldykking
  • Søk og hev
  • Akvatisk miljødykk
  • U/V fotografering

Utstyr

Er du avhengig av å leie utstyr er vi behjelpelige med det, men ring oss noen dager i forveien og opplys om dette, så reserverer vi utstyr.

Sted

Teoridel: Hønefoss.
Bassengdel: Ringerikesbadet  http://ringeriksbadet.no/
Dykk i ferskvann: Tyrifjorden ved brua til Storøya
Dykk i saltvann: Oslofjorden (Bjerkås, Slemmestad)

Vi kan også arrangere kurs hvor som helst i distriktet, så fremt dere minst er seks deltagere.

Kursoversikt med priser
Vel møtt til kurs, ta med deg en høvelig matpakke og masse godt humør!!!