Jegerprøvekurs

Aquarius Fritid 

JEGERPRØVEKURS  2020 Folkeuniversitetet 

 

Kurset er en obligatorisk. ¸r man kan gÃ¥ opp til eksamen og gir deltakeren grunnkunnskap om vilt, vÃ¥pen, lovverk og jaktutøvelse. Mer detaljerte læringsmÃ¥l for de ulike emnene framgÃ¥r av studieplanen. Ã… gi deltakerne grunnleggende kunnskap om: Jakt og fangst om hÃ¥ndtering av skytevÃ¥pen og fangstredskap, kunnskap om de jaktbare artene og kunnskap om lover og regler.

 

Opptakskrav

 

Jegerprøven er obligatorisk for alle som skal jakte på vilt i Norge. For å melde deg opp til prøven må du ha først ha deltatt på et teoretisk og praktisk kurs. Alle personer som har fylt 16 år og som ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt, felling eller fangst utøves ha bestått jegerprøve. Den norske jegerprøveutdanninga er bygd opp av teori og praksis med en avsluttende skriftlig eksamen. Eksamen kan avlegges fra den dagen du fyller 14 år.

 

Obligatorisk

Aldersgrense for jakt, felling og fangst. Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på eller felling av storvilt må være fylt 18 år. Fangst kan utøves av personer som har fylt 16 år. For fangst av gaupe og jerv er aldersgrensen 18 år. Den som i løpet av kalenderåret fyller 14 år og fram til fylte 16 år kan likevel delta i småviltjakt med våpen og delta i fangst av villmink, mår, rype, kråkefugl og måker i opplæringsøyemed når vedkommende. Den som i løpet av kalenderåret fyller 16 år og fram til fylte 18 år kan delta i storviltjakt, Jegerprøven består av et obligatorisk kurs og en elektronisk eksamen.

Innhold:

Samling 1 Jakt og holdninger
Samling 2 Våpen og våpenlovgivningen
Samling 3 Human og sikker jakt i praksis
Samling 4 Skyting med hagle og rifleÂ
Samling 5  Artskunnskap
Samling 6 Lover og forskrifter
Samling 7 Jaktformer
Samling 8 Ettersøk av skadet vilt
Samling 9 HÃ¥ndtering av felt vilt

 

8 mandagskvelder pluss en lørdag til skyting og praktisk trening – avtales på kurset. E-læring Miljødirektoratet har utarbeidet e-læring til alle samlingene. E-læringa kan brukes som en repetisjon av eller som et supplement til undervisningen.

Fraværsregler Samling 1, 2, 3 og 4 har obligatorisk oppmøte på kurs. Jegerprøvekandidater som ikke kan delta på en eller flere av disse samlingene, må ta de manglende delene ved et annet kurs. Kandidaten kan ha fravær fra undervisning på inntil 2 samlinger, men bare fra samling 5, 6, 7, 8 eller 9. Ved fravær skal kandidaten levere dokumentasjon til instruktøren for bestått test fra e-læringa for denne samlingen.

 

Sted

Folkeuniversitetets lokaler Storgt.10, 4 . etasje, 3510 Hønefoss

 

PRIS

Kursavgift kr 2.100 Prøve + bevis: kr 300

 

Materiell

Lærebok: Jegerprøveboka. JEGERPRØVENS NETTBASERTE SAMLINGER

http://www.miljodirektoratet.noÂ

http://miljodirektoratet.no/no/Tema/Jakt-og-fiske/Jakt-og-fangst/    Â

 

 

Instruktør

Jamil Khalayli, tlf 970 76 003 e-post: web: www.aquarius.no

Aktiv jeger og dykker, medlem av Viltnemnda i Ringerike

 

PÃ¥melding/info

Folkeuniversitetet P.b. 135, Storgt. 10, 3510 Hønefoss Tlf. 32 12 98 80 E-post:

 

Oppstart

Jegerprøven:  fra mandag 19. februar – 23. april. 2018 kl 18.00-21.30 Eksamen avlegges etter fullført kurs.

 

Pris

Kurs pris  2100,- + eksamen avgift. Kr. 300,-

 • Alle 9 samlinger har nÃ¥ et Ã¥pent tilgjengelig nettbasert tilbud
 • Ny grafisk utforming
 • Ny programvare – kan kjøres pÃ¥ alle typer enheter
 • Ved fravær samling 5-9 skal skjermdump/bilde av test forelegges instruktør før samlingen godkjennes
 • Alle ferdigproduserte foredrag ligger tilgjengelig for kursdeltakerne pÃ¥ http://nacl.no/jegerprovedeltaker/

 

 • Jakt- og fangsttider 2017-2022 er fastsatt
 • Materiell oppdateres 1.12.2018
 • Viktigste endringer:
  • MÃ¥ker ikke lenger jaktbare
  • Endringer for noen sjøfugler
   • Havelle ikke jaktbar
   • Mindre omrÃ¥de for jakt pÃ¥ ærfugl og svartand
   • Kun tillatt Ã¥ jakte ungfugl av storskarv i saltvannslokaliteter
   • Kun tillatt Ã¥ jakte hannfugler av ærfugl
  • Generelt lang jakttid elg, mulighet for kommuner Ã¥ innkorte bÃ¥de først og sist i jakttiden
  • Vaskebjørn med helÃ¥rlig jakttid

GÃ¥ til e-læring eller Jegerprøven – nettbasert læring for Ã¥ starte den elektroniske Jegerprøven

 

Studieplan for jegerprøvens  obligatoriske kurs

Fastsatt av Miljødirektoratet 1. desember 2016. Ikrafttredelse 1. januar 2017.

Jegerprøvekursets innhold 1. Samling – Jakt og holdninger 2. Samling – Våpen og våpenlovgivningen 3. Samling – Human og sikker jakt i praksis 4. Samling – Skyting med hagle og rifle 5. Samling – Artskunnskap 6. Samling – Lover og forskrifter 7. Samling – Jaktformer 8. Samling – Ettersøk av skadet vilt 9. Samling – Håndtering av felt vilt